ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Александра Владуша, 021/487 4404, aleksandra.vladusa@vojvodina.gov.rs
Бранислава Векић, 021/487 4294, branislava.vekic@vojvodina.gov.rs