ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Исплата по конкурсу - координатори за Роме

Исплата по конкурсу - Програм унапређења социјалне заштите - установе

Исплата по конкурсу - Програм унапређења социјалне заштите - удружења

Исплата по конкурсу - равноправност полова

Исплата по конкурсу - удружења - Роми
Isplata po konkursu - koordinatori za Rome

Isplata po konkursu - rešavanje stambenog pitanja za porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete

Isplata po konkursu - sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma

Isplata po konkursu - Program unapređenja socijalne zaštite - udruženja građana

Isplata po konkursu - ravnopravnost polova - udruženja građana

Isplata po konkursu - boračko-invalidska zaštita - udruženja građana

Isplata po konkursu - demografija i populaciona politika - udruženja građana

Isplata po konkursu - unapređenje položaja Roma - udruženja građana

Isplata po konkursu - Program unapređenja socijalne zaštite - ustanove 1

Isplata po konkursu - Program unapređenja socijalne zaštite - ustanove 2

Isplata po konkursu - Program unapređenja socijalne zaštite - ustanove 3

Isplata po konkursu - socijalna zaštita - udruženja građana
2020Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - установе

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - удружења

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - социјална заштита

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - друштвена брига о деци

Исплата по Јавном конкурсу о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - борачко-инвалидска заштита

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини

Исплата по Јавном конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - установе

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - удружења

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - социјална заштита

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - друштвена брига о деци

Исплата по Јавном конкурсу о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - борачко-инвалидска заштита

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини

Исплата по Јавном конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Александра Владуша, 021/487 4404, aleksandra.vladusa@vojvodina.gov.rs
Бранислава Векић, 021/487 4294, branislava.vekic@vojvodina.gov.rs