ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - установе

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2020. години - удружења

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - социјална заштита

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - друштвена брига о деци

Исплата по Јавном конкурсу о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Исплата по Јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - борачко-инвалидска заштита

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини

Исплата по Јавном конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Александра Владуша, 021/487 4404, aleksandra.vladusa@vojvodina.gov.rs
Бранислава Векић, 021/487 4294, branislava.vekic@vojvodina.gov.rs