КОНТАКТ

Скупштина Аутономне покрајине Војводине
Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска влада
Секретаријат Покрајинске владе

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Покрајински секретаријат за здравство
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
Покрајински секретаријат за финансије
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
Управа за заједничке послове покрајинских органа

Управa за имовину Аутономне покрајине Војводине
Служба за реализацију Програма развоја Аутономне покрајине Војводине
Служба за управљање људским ресурсима
Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Покрајински заштитник грађана – омбудсман
Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине