Јавни позив

АКТУЕЛНО

 

 

АРХИВА

2021. година

Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

2020. година

Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

2019. година

Обавештење о исходу јавног позива за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода АП Војводине

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

2018. година

Обавештење о исходу јавног позива

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине

2016/2017. година

Обавештење о исходу јавног позива

Јавни позив за избор пословне банке за обезбеђење кредита за рефинансирање дела јавног дуга Аутономне покрајине Војводине

Одговори на питања представника пословних банака у вези с јавним позивом

Правни основ задуживања:

Покрајинска скупштинска одлука о задуживању ради рефинансирања дела јавног дуга АП Војводине (“Службени лист АП Војводине”, број 64/2016)

Мишљење Министарства финансија, Управе за јавни дуг, број: 401-1727/2016-001 од 8. новембра 2016. године

Мишљење Министарства финансија, Управе за јавни дуг, број: 401-2016/2016-001 од 21. децембра 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. године (“Службени лист АП Војводине”, број 69/2016 )

Стање недоспелих обавеза Аутономне покрајине Војводине по основу јавног дуга на дан 30. новембар 2016. године

Покрајинска скупштинска одлука о избору Покрајинске владе (“Службени лист АП Војводине”, број 38/2016 )