Власт мора бити јавни сервис грађана

Покрајинска влада је одлучила да све финансије стави на увид јавности путем овог интернет сајта. Сврха сајта је да на јасан и прегледан начин омогући сваком грађанину увид у извршавање буџета покрајине и да се на једном месту обједине сви релевантни подаци.
Мотив за овакав поступак је унапређење демократије у Србији и заштита јавног интереса. У демократији, транспарентна контрола начина на који се власт врши представља основу система. Одговорна власт разликује се од неодговорне по потпуном увиду у начин функционисања и трошења јавних финансијских средстава прикупљених од пореских обвезника.
Наш сајт ће грађанима омогућити потпуну информисаност у погледу трошења буџетских средстава. Надамо се ће наш поступак представљати модел транспарентности који ће бити преузет и надограђиван од свих нивоа власти у Републици Србији.
Уколико грађани не знају како се троши њихов новац, то отвара простор за оне који врше власт да не поступају у најбољем интересу грађана. Зато је од суштинске важности створити такав систем у којем власт штити себе од сопствене кварљивости; сваки динар мора бити утрошен на законит и транспарентан начин.

Зграда Покрајинске владе

Поверење је добро,
али контрола је боља.

baner-ukidanje-pecata