Буџет

ОБИМ БУЏЕТА ОД 2002. ГОДИНЕ

ЛИНКОВИ ДБК ЗА ПЕРИОДИЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2024

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2023

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2022

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2021

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2020

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2019

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

2018

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

    2017

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

2016

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Завршни рачун 2023.

Завршни рачун 2022.

Завршни рачун 2021.

Завршни рачун 2020.

Завршни рачун 2019.

Завршни рачун 2018.

Завршни рачун 2017.

Завршни рачун 2016.

Завршни рачун 2015.

Завршни рачун 2014.

Завршни рачун 2013.

Завршни рачун 2012.

Завршни рачун 2011.

Завршни рачун 2010.

Завршни рачун 2009.

Завршни рачун 2008.

Завршни рачун 2007.

Завршни рачун 2006.

Завршни рачун 2005.

Завршни рачун 2004.