Објекти у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

Подаци Управе за имовину АПВ

ОБЈЕКТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ     .pdf