ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020Rezultati konkursa u 2020. godiniРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - предшколско васпитањe и образовањe
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - основно и средње образовањe
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање основнних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2020. години
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области обрaзовања у АП Војводини у 2020. години - установе основног и средњег образовања које издају у закуп школски простор
2020Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - подизање квалитета ученичког стандарда
2020Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - језичкe компетенцијe ученика
2020Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - образовањe одраслих
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања - превоз ученика на сајам образовања за 2020. годину
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину - Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима
2020Реализација конкурса за финансирање набавке опреме - интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводини у 2020. години
2020Реализација кoнкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводини за 2020. годину
2020Реализација конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводини за 2020. годину
2021Резултати конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања "Путокази" у Новом Саду за 2021. годину
2020Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години
2020Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
2020Резултати Конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2020.годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - ученички стандард
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - предшколске установе
2021Резултати конкурса - Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - двојезичка настава
2021Резултати конкурса - Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - установе и удружења
2021РЕАЛИЗАЦИЈА Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду за 2021. годину, са стањем на дан 31. март 2021. године
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - образовање одраслих
2021Резултати Конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - предшколске установе
2021Резултати Конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - основне школе
2021Резултати Конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - средње школе
2021Резултати Конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - ученички стандард
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - језичке компетенције
Одлука о поништавању дела конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - билингвална настава у средњим школама
Изменa Решења о додели буџетских средстава за основне школе – Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину
Решење о расподели средстава - Јавни конкурс за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"
Резултати конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години
2021Реализација конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводини за период јануар-јун 2021. годину у износу од 70.000,000.00 динараРеализација конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војвoдине за 2021. годину, са стањем 30.09. 2021. године
2021Реализација јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"Реализација јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"Реализација јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"
2021Реализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у AП Војводини у 2021. годиниРеализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у AП Војводини у 2021. годиниРеализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у AП Војводини у 2021. години
2021Реализација конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годинуРеализација конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годинуРеализација конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину
2021Реализација Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. годиниРеализација Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. годиниРеализација Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2021. години
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање основних школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. годиниРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање основних школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години, са стањем 30.09.2021. године
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години
Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години, са стањем 30.09.2021. године
2021Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години
Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години, са стањем 30.09.2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у ап војводини у 2021. годиниРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2021. години, са стањем 30. 09. 2021. године
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години
Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години, са стањем 30.09.2021. године
2021Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2021. години
Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2021. години, са стањем 30.09.2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - образовање одраслихРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АПВ у 2021. години, са стањем на дан 30. 09. 2021. године
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - предшколске установеРеализација Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину, са стањем на дан 30. септембар 2021. године - предшколске установе
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - основно образовањеРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину, са стањем на дан 30. 09. 2021. године - установе основног образовања
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - средње образовањеРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину, са стањем на дан 30. 09. 2021. године - установе средњег образовања
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - установе ученичког стандардаРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину, са стањем на дан 30. 09. 2021. године - установе ученичког стандарда
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања "Путокази" у Новом Саду за 2021. годинуРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања ''Путокази'' у новом саду за 2021. годину, са стањем на дан 30. 09. 2021. године
2021Резултати конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - билингвална настава у средњим школама
Резултати конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима
Резултати конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовањa и васпитања на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - основне школе
Резултати конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовањa и васпитања на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину - средње школе
2021Резултати конкурса - Конкурс за избор литерарног рада на тему „Код комшија за Божић”
2021Резултати конкурса - Конкурс за избор литерарног рада на тему "Мултикултурализам у мом месту"
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године
2021Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године -основне школе
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину са стањем на дан 31. 12. 2021. године - предшколске установе
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину са стањем на дан 31. 12. 2021. године - установе ученичког стандарда
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину са стањем на дан 31. 12. 2021. године - установе основног образовања
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2021. годину са стањем на дан 31. 12. 2021. године – установе средњег образовања
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2021. годину са стањем на дан 31. 12. 2021. године - установе основног образовања
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2021. годину са стањем на дан 31. 12 2021. године - установе средњег образовања
2021Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима - основно образовање ca стањем на дан 31.12.2021. године
2021Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину – дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима - средње образовање са стањем на дан 31.12.2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АПВ у 2021. години са стањем на дан 31. 12. 2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини
у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године - невладине организације за област основног образовања
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини
у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године - невладине организације за област средњег образовања
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године - установе основног образовања и регионални центри за професионални развој запослених у образовању
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31.12.2021. године - установе средњег образовања и регионални центри за професионални развој запослених у образовању
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2021. години са стањем на дан 31. 12. 2021. године
2021Реализација конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војовдине за 2021. годину са стањем на дан 31.12. 2021. године
2021Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на Expoonline Сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду за 2021. годину са стањем на дан 31. 12. 2021. године
2022Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андревљу за 2022. годину
2022Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2022. годину
2022Резултати Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2022. годину
2022Резултати Конкурсa за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - језичке компетенције
2022Резултати Kонкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - предшколске установе
2022Резултати Kонкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - ученички стандард
2022Резултати Kонкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2022. годину
2022Резултати Kонкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - установе и удружења
2022Резултати Конкурсa за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2022. годину
2022Резултати Јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик" за 2022. годину
2022
Резултати Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - образовање одраслих
2022Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2022. годину
2022Реализација Конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андревљу за 2022. годину
2022Резултати Jавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у AP Војводини у 2022. години
2022Резултати Конкурсa за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - двојезичка настава
2022Резултати Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређивање права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години
2022Резултати Конкурсa за избор фотографског рада на тему „Ускрс у мојој породици”
2022Резултати Конкурсa за избор видео рада на тему „Ускршња трпеза”
2022Резултати Јавног конкурса за организацију регионалних квиз такмичења "Колико се познајемо" – четрнаeсти циклус у 2022. години

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Валерија Глишић Кесег, 021/487 4262, valerija.glisic@vojvodina.govr.rs
Чаба Варга, 021/487 4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs
Даниела Николић, 021/487 4081, daniela.nikolic@vojvodina.gov.rs
Далибор Зачевић, 021/487 4568, dalibor.zecevic@vojvodina.gov.rs
Маја Поповић, 021/487 4270, maja.popovic@vojvodina.gov.rs