ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020Rezultati konkursa u 2020. godini

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Валерија Глишић Кесег, 021/487 4262, valerija.glisic@vojvodina.govr.rs
Чаба Варга, 021/487 4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs
Даниела Николић, 021/487 4081, daniela.nikolic@vojvodina.gov.rs
Далибор Зачевић, 021/487 4568, dalibor.zecevic@vojvodina.gov.rs
Маја Поповић, 021/487 4270, maja.popovic@vojvodina.gov.rs