ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020Rezultati konkursa u 2020. godiniРеализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - предшколско васпитањe и образовањe
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - основно и средње образовањe
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање основнних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2020. години
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области обрaзовања у АП Војводини у 2020. години - установе основног и средњег образовања које издају у закуп школски простор
2020Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - подизање квалитета ученичког стандарда
2020Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - језичкe компетенцијe ученика
2020Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години - образовањe одраслих
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања - превоз ученика на сајам образовања за 2020. годину
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину
2020Реализација конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину - Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима
2020Реализација конкурса за финансирање набавке опреме - интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводини у 2020. години
2020Реализација кoнкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводини за 2020. годину
2020Реализација конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводини за 2020. годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - удружења и установе
2021Резултати конкурса - Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања "Путокази" у Новом Саду за 2021. годину
2020Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години
2020Резултати Конкурса - Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерени на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години
2020Резултати Конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2020.годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - ученички стандард
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - предшколске установе
2021Резултати конкурса - Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2021. годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - двојезичка настава
2021Резултати конкурса - Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину
2021Резултати конкурса – Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2021. години - установе и удружења
2021РЕАЛИЗАЦИЈА Конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања-трошкови учествовања средњих школа са седиштем у АП Војводини на EXPOONLINE сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду за 2021. годину, са стањем на дан 31. март 2021. године

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Валерија Глишић Кесег, 021/487 4262, valerija.glisic@vojvodina.govr.rs
Чаба Варга, 021/487 4681, caba.varga@vojvodina.gov.rs
Даниела Николић, 021/487 4081, daniela.nikolic@vojvodina.gov.rs
Далибор Зачевић, 021/487 4568, dalibor.zecevic@vojvodina.gov.rs
Маја Поповић, 021/487 4270, maja.popovic@vojvodina.gov.rs