ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ 2019.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину

ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ – Водич кроз буџет АП Војводине за 2019. годину –