2020 – ЗАВРШНИ РАЧУН

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2020. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2020. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2020. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2020. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину Аутономне покрајине Војводине