ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ 2022.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину