ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ 2020.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Одлука о измени покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину