2021 – ЗАВРШНИ РАЧУН

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2021. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2021. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2021. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији и родно дефинисаним индикаторима за 2021. годину

Обрасци од 6 до 9 са мишљењем ДРИ

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину Аутономне покрајине Војводине