2019 – ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Јануар – март

Јануар – јун

Јануар – септембар

Јануар – децембар

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Општи део

Посебан део

 

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Општи део

Посебан део

 

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ