2018 – ЗАВРШНИ РАЧУН

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2018. годину 

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2018. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2018. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2018. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину Аутономне покрајине Војводине