Буџет

ОБИМ БУЏЕТА ОД 2002. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

2019

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

2018

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

    2017

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

2016

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Завршни рачун 2018.

Завршни рачун 2017.

Завршни рачун 2016.

Завршни рачун 2015.

Завршни рачун 2014.

Завршни рачун 2013.

Завршни рачун 2012.

Завршни рачун 2011.

Завршни рачун 2010.

Завршни рачун 2009.

Завршни рачун 2008.

Завршни рачун 2007.

Завршни рачун 2006.

Завршни рачун 2005.

Завршни рачун 2004.