Буџет

ОБИМ БУЏЕТА ОД 2002. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

2018

 

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

    2017

 

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

 

2016

 

ОДЛУКA О БУЏЕТУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

 

Завршни рачун 2017.

Завршни рачун 2016.

Завршни рачун 2015.

Завршни рачун 2014.

Завршни рачун 2013.

Завршни рачун 2012.

Завршни рачун 2011.

Завршни рачун 2010.

Завршни рачун 2009.

Завршни рачун 2008.

Завршни рачун 2007.

Завршни рачун 2006.

Завршни рачун 2005.

Завршни рачун 2004.