Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021извештај конкурс - штедљива расветаизвештај конкурс - штедљива расветаизвештај конкурс - штедљива расвета
извештај конкурс - пољопривредна газдинства
извештај конкурс - саобраћај
извештај конкурс - котлови
извештај конкурс - удружења
2020Наративни извештајизвештај конкурс - инфраструктура
извештај конкурс - штедљива расвета
извештај конкурс - инфраструктура
извештај конкурс - штедљива расвета
извештај конкурс - саобраћај
извештај конкурс - пољопривредна газдинства

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Миливој Сувајџин, 021/487 4664, milivoj.suvajdzin@vojvodina.gov.rs
Славољуб Арсенијевић, 021/487 4791, slavoljub.arsenijevic@vojvodina.gov.rs