Управа за капитална улагања АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_PROGRAMSKE_AKTIVNOSTI_VODOPRIVREDA_01.01.-30.06.2021

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_PROGRAMSKE_AKTIVNOSTI_LER_01.01.-30.06.2021

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_PROGRAMSKE_AKTIVNOSTI_SAOBRACAJ_01.01.-30.06.2021

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_PROGRAMSKE_AKTIVNOSTI_OBRAZOVANJE_01.01.-30.06.2021

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_PROGRAMSKE_AKTIVNOSTI_SPORT_01.01.-30.06.2021
KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_VODOPRIVREDA_2021
KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_LER_2021
KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_SAOBRACAJ_2021
KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_OBRAZOVANJE_2021
KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_SPORT_2021
2020Izveštaj o izvršenju finansijskog plana 01.01-30.06.2020.Izveštaj o izvršenju finansijskog plana 01.01-30.09.2020.KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_ENERGETIKA_2020

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_KULTURA_2020

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_LER_2020

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_OBRAZOVANJE_2020

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_SAOBRACAJ_2020

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_SPORT_2020

KAPITALNAULAGANJA_IZVRSENJE_KONKURSA_VODOSNABDEVANJE_2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Дуња Радека, 021/4881 798, dunja.radeka@vojvodina.gov.rs
Стела Кендл, 021/4881 842, stela.kendl@vojvodina.gov.rs