Управа за капитална улагања АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020Izveštaj o izvršenju finansijskog plana 01.01-30.06.2020.Izveštaj o izvršenju finansijskog plana 01.01-30.09.2020.

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Милена Милетић, 021/488 1803, milena.miletic@vojvodina.gov.rs
Бојана Радоман Зец, 021/488 1832, bojana.radoman-zec@vojvodina.gov.rs