ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Владимир Обућина, 021/487 4572, vladimir.obucina@vojvodina.gov.rs
Јелена Вулин,021/487 4808, jelena.vulin@vojvodina.gov.rs