ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Одлука о додели средстава јединицама локалне самоуправе за суфинансирање израде пројектно-техничке документације

Одлука о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01.-30.06.2021. године
Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве за програм Систем локалне самоуправе 30.09.2021.Одлуку о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме у 2021. години

Решење о додели бесповратних средстава акредитованим регионалним развојним агенцијама на територији АП Војводине

Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве за програм Систем локалне самоуправе Јануар - Децембар.
2020Извештај о извршењу буџета за период јануар-јуни 2020. године.

Спречавање ширења епидемије заразне болести COVID – 19
Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2020. године.Суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Владимир Обућина, 021/487 4572, vladimir.obucina@vojvodina.gov.rs
Јелена Вулин,021/487 4808, jelena.vulin@vojvodina.gov.rs