ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020Извештај о извршењу буџета за период јануар-јуни 2020. године.

Спречавање ширења епидемије заразне болести COVID – 19
Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2020. године.Суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Владимир Обућина, 021/487 4572, vladimir.obucina@vojvodina.gov.rs
Јелена Вулин,021/487 4808, jelena.vulin@vojvodina.gov.rs