Управа за имовину АПВ – систематизација

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 5. маја 2014. године;

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 5. фебруара 2015. године;

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ  од 17. јуна 2015. године;

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 15. јула 2015. године;

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 28. октобра 2015. године;

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину АПВ од 18. новембра 2015. године;

 

Подаци о запосленима

                                                                                                         Организациона шема