Управа за заједничке послове покрајинских органа – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Наративни извештај о извршењу буџета за период 1.1.-30.6.2021. годинеНаративни извештај о извршењу буџета за период 1.1.-30.9.2021. годинеНаративни извештај о извршењу буџета за период 1.1.-31.12.2021. године
2020Наративни извештај о извршењу буџета за период 1.1.-30.6.2020. годинеНаративни извештај извршења буџета за период 1.1.-30.9.2020. године
Наративни извештај извршења буџета за период 1.1.-31.12.2020. године

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Сања Андрић, 021/487-4761, sanja.andric@vojvodina.gov.rs
Весна Поповић, 021/487 4785, vesna.popovic@vojvodina.gov.rs