Управа за имовину АПВ – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски план Извештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2016Финансијски план Управе за имовину за 2016.годину

Финансијски план Управе за имовину за 2016.годину - ребаланс
Извршење од 01. јануара до 30. новембра 2016. годинеПлан јавних набавки за 2016. годину