Службa зa реaлизaцију Прогрaмa рaзвојa АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021srp_Narativni_izvestaj_o_izvrsenju_Budzeta_APV_za_period_ I-VI 2021.gsrp_Narativni_izvestaj_o_izvrsenju_Budzeta_APV_ za_period_I-IX 2021.gSRP_izvestaj_01.01.-31.12.2021.pdf
2020SRP_izvestaj_01.01.-01.09.2020.srp_Narativni_izvestaj_o_izvrsenju_Budzeta_APV_za_period_I-XII 2020.g

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Оливера Кантар, 021/488 1818, olivera.kantar@vojvodina.gov.rs