ПС за урбанизам и заштиту животне средине – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020Наративни извештај
- прилог извештају - табела Образац 5
Наративни извештај
- прилог извештају - табела Образац 5

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Зоран Шандин, 021/487 4485, zoran.sandin@vojvodina.gov.rs
Агота Шурјан, 021/487 4499, аgota.bala@vojvodina.gov.rs