ПС за привреду и туризам – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020Периодични финансијски извештај Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за период од јануара до јуна 2020. године

Финансијски план ребаланс 22. мај 2020. године

Финансијски план за 2020. годину
Списак конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у 2020. години

Исплата по конкурсу Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години

Исплата по Јавном конкурсу за доделу
бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу
иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање
трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга
у 2020. години - капиталне субвенције


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање
трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга
у 2020. години - текуће субвенције


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - капиталне субвенције

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - текуће субвенције

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова
набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - капиталне субвенције


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - текуће субвенције
Исплата корисницима Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години

Исплата корисницимапо Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - капиталне

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - текуће

Исплата корисницимапо Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - капиталне

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - текуће

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини
Војводини за суфинансирање развоја електронских комуникација и информационог друштва у 2020. години


Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години - капиталне

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години - текуће

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Соња Бабић – Вејновић, 021/487 4488, sonja.babic@vojvodina.gov.rs