ПС за привреду и туризам – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Извештај по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТA

Извештај по Jавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - ПОДИЗАЊE НИВОА КВАЛИТЕТА И КАПАЦИТЕТА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКЕ СУПРАСТРУКТУРЕ
Извештај по Јавном конкурсу за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години

Извештај по Јавном конкурсу за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години

Извештај по Јавном конкурсу за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2021. години

Извештај по Јавном конкурсу за самозапошљавање у 2021. години

Извештај по Јавном конкурсу за субвенционисање трошкова подизања нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре у 2021. години

Извештај по Јавном конкурсу за запошљавање незапослених лица у 2021. години

Извештај по Јавном конкурсу за набавку машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката у 2021. години
Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално економских савета - капитално

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално економских савета - текуће

Јавни позив за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2021. години

Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2021. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2021. години - капитално

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2021. години - текуће

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије АП Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години - манифестације

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години - капитално

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години - текуће
2020Периодични финансијски извештај Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за период од јануара до јуна 2020. године

Финансијски план ребаланс 22. мај 2020. године

Финансијски план за 2020. годину
Списак конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у 2020. години

Исплата по конкурсу Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години

Исплата по Јавном конкурсу за доделу
бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу
иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање
трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга
у 2020. години - капиталне субвенције


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање
трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга
у 2020. години - текуће субвенције


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - капиталне субвенције

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - текуће субвенције

Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова
набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - капиталне субвенције


Исплата по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - текуће субвенције
Исплата корисницима Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години

Исплата корисницимапо Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економијe за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - капиталне

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години - текуће

Исплата корисницимапо Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - капиталне

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години - текуће

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини
Војводини за суфинансирање развоја електронских комуникација и информационог друштва у 2020. години


Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години - капиталне

Исплата корисницима по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2020. години - текуће

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Соња Бабић – Вејновић, 021/487 4488, sonja.babic@vojvodina.gov.rs