УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА КОЈИМА СУ КАО НОСИОЦИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УПИСАНЕ УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА

1. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА 3
2. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ 14
3. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРБАС 7
4. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН 14
5. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 13
6. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 8
7. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД“ НОВИ САД 18
8. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО 8
9. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА 5
10. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА 31
11. ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ БЕЛА ЦРКВА 7
12. ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „КОЛЕВКА“ СУБОТИЦА 3
13. ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ“ СОМБОР 5
14. ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ВЕТЕРНИК 24
15. ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 29
16. ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ 21
17. ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“ ЧУРУГ 16
18. ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „СРЦЕ У ЈАБУЦИ“ ЈАБУКА 19
19. ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ „ОТТХОН“ СТАРА МОРАВИЦА 24
20. ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН 1
21. ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА 9
22. ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ 19
23. ДОМ СЛЕПИХ „ЗБРИЊАВАЊЕ“ ПАНЧЕВО 17
24. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 5
25. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 1
26. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО 3
27. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР 9
28. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА 5
29. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НОВИ САД 1
30. ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД 8
31. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД 4
32. КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД 3
33. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 6
34. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА 24
35. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И ПОСТТРАУМСКА СТАЊА „БОРИВОЈ ГЊАТИЋ“ СТАРИ СЛАНКАМЕН 14
36. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ДР БУДИСАВ БАБИЋ“ БЕЛА ЦРКВА 21
37. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ДР ВАСА САВИЋ“ ЗРЕЊАНИН 19
38. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ ВРШАЦ 69
39. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“ КОВИН 20
40. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 19
41. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД 9
42. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ АПАТИН 16
43. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „РУСАНДА“ МЕЛЕНЦИ 31
44. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ТЕРМАЛ“ ВРДНИК 16
45. ОПШТА БОЛНИЦА ВРБАС 19
46. ОПШТА БОЛНИЦА „ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ СОМБОР 20
47. ОПШТА БОЛНИЦА „ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН 47
48. ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА 14
49. ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО 43
50. ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31
51. ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА 23
52. УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО „МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22

 

УКУПНО:

838