УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И УСТАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА КОЈИМА СУ КАО НОСИОЦИ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УПИСАНЕ УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И УСТАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА
1. АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД 3
2. БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО 3
3. БЕЛОЦРКВЕНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕЛА ЦРКВА 1
4. ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НОВИ САД 1
5. ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗРЕЊАНИН 1
6. ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НОВИ САД 2
7. ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА 2
8. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА „МИХАИЛО ПАВЛОВ“ ВРШАЦ 1
9. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА– „СИРМИЈУМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1
10. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 4
11. ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ 1
12. ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“ СОМБОР 3
13. ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“ БАЧКА ПАЛАНКА 3
14. ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“ КИКИНДА 5
15. ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ВРБАС 2
16. ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ“ СУБОТИЦА 2
17. ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ НОВИ САД 2
18. ГИМНАЗИЈА „ЈАН КОЛАР“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 4
19. ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ НОВИ САД 1
20. ГИМНАЗИЈА „МИХАЈЛО ПУПИН“ КОВАЧИЦА 5
21. ГИМНАЗИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 1
22. ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 1
23. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ СУБОТИЦА 3
24. ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ СРБОБРАН 1
25. ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“ ПАНЧЕВО 3
26. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БАЧКА ТОПОЛА 5
27. ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОЏАЦИ 2
28. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „АНГЕЛИНА КОЈИЋ ГИНА“ ЗРЕЊАНИН 3
29. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „НИКОЛА ВОЈВОДИЋ“ КИКИНДА 2
30. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР 2
31. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 6
32. ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА 4
33. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА 19
34. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БЕЧЕЈ 2
35. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ СТАРА ПАЗОВА (посебни делови зграде средњег образовања) 23
36. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР 2
37. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КИКИНДА 6
38. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КУЛА 5
39. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ“ ПАНЧЕВО 1
40. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ЗРЕЊАНИН 2
41. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПАНЧЕВО 6
42. ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА ЗРЕЊАНИН 4
43. МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО 1
44. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДРАГИЊА НИКШИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1
45. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН 1
46. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“ ПАНЧЕВО 2
47. МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 6
48. МУЗИЧКА ШКОЛА   „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ ЗРЕЊАНИН 1
49. МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ СОМБОР 4
50. МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА 1
51. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАЊЧЕВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 1
52. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“ ЗРЕЊАНИН 3
53. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ СУБОТИЦА 11
54. ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК“ РУСКИ КРСТУР 8
55. ОСНОВНА ШКОЛА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“ СОМБОР 2
56. ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ СЕЧАЊ 3
57. ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ“ КАРАВУКОВО 14
58. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ НОВИ САД 2
59. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ОЏАЦИ 1
60. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ СТАПАР 17
61. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ПАНЧЕВО 3
62. ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 9
63. ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“ ЈАРКОВАЦ 6
64. ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ КОНАК 2
65. ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЦРВЕНКА 8
66. ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“ СИВАЦ 28
67. ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН 20
68. ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ОБРОВАЦ 5
69. ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СТАНИШИЋ 1
70. ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ СУТЈЕСКА 1
71. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВРШАЦ 4
72. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ПАНЧЕВО 6
73. ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“ БОГОЈЕВО 4
74. ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ“ СВИЛОЈЕВО 4
75. ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ“ СРПСКИ МИЛЕТИЋ 7
76. ОСНОВНА ШКОЛА   „ЛАЗА КОСТИЋ“ ГАКОВО 1
77. ОСНОВНА ШКОЛА „МАТИЈА ГУБЕЦ“ ТАВАНКУТ 13
78. ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ ОЏАЦИ 9
79. ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“ БАЧКИ БРЕГ 7
80. ОСНОВНА ШКОЛА „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“ БУЂАНОВЦИ 3
81. ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“ СОМБОР 4
82. ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ЖЕБЕЉАН“ ЦРЕПАЈА 8
83. ОСНОВНА ШКОЛА „СЛАВКО РОДИЋ“ КРАЈИШНИК 2
84. ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН АЛЕКСИЋ“ ЈАША ТОМИЋ 6
85. ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР 8
86. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ – ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО НОВИ САД 10
87. ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА 2
88. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧ 3
89. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧКА ТОПОЛА 12
90. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ВРШАЦ 20
91. ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ ПАНЧЕВО 22
92. ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“ КАЊИЖА 7
93. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 4
94. ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 3
95. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 3
96. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ НОВИ САД 4
97. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР 2
98. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СУБОТИЦА 3
99. СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО – ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СОМБОР 28
100. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА 1
101. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЦРВЕНКА 8
102. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ“ ВРБАС 9
103. СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ“ ТИТЕЛ 4
104. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“ РУМА 4
105. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ КУЛА 9
106. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 8
107. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР 16
108. СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОЖЕФ ШИНКОВИЋ“ БАЧКА ТОПОЛА 2
109. СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ СЕЧАЊ 5
110. СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 2
111. СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“ ЖАБАЉ 7
112. СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ 4
113. СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ НОВИ САД 3
114. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 11
115. СТУДЕНТСКИ ЦЕНАР „СУБОТИЦА“ СУБОТИЦА 4
116. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН 3
117. ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА 12
118. ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ 3
119. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“ СУБОТИЦА 2
120. ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА 7
121. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋ – АЈНШТАЈН“ НОВИ САД 8
122. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИШ – НЕША“ ПЕЋИНЦИ 3
123. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА 6
124. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ 6
125. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“ НОВИ САД 3
126. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНЋАН“ БЕЛА ЦРКВА 1
127. ТЕХНИЧКА ШКОЛА   СА ДОМОМ УЧЕНИКА АПАТИН 7
128. ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТАРА ПАЗОВА 4
129. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 2
130. ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВРШАЦ 2
131. ХЕМИЈСКО- ПРЕХРАМБЕНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УРОШ ПРЕДИЋ“ ЗРЕЊАНИН 3
132. ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АНДРЕВЉЕ 2
133. ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ“ НОВИ САД 4
134. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „АНТОН СКАЛА“ СТАРА ПАЗОВА 5
135. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „БРАТСТВО“ БЕЧЕЈ 10
136. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЗРЕЊАНИН 4
137. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО 3
138. ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ БЕЧЕЈ 1
139. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ СЛУШНО ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА СУБОТИЦА 2
140. ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ ВРШАЦ 11
УКУПНО: 732