ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СТЕЧЕНИХ НАПЛАТОМ ПОТРАЖИВАЊА

 ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СТЕЧЕНИХ НАПЛАТОМ ПОТРАЖИВАЊА ПО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА

1. ГРАД НОВИ САД 6
2. ОПШТИНА АДА 3
3. ОПШТИНА АЛИБУНАР 9
4. ОПШТИНА АПАТИН 1
5. ОПШТИНА БАЧ 10
6. ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 9
7. ОПШТИНА БЕЧЕЈ 1
8. ОПШТИНА ВРБАС 13
9. ОПШТИНА ЖАБАЉ 11
10. ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 6
11. ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 11
12. ОПШТИНА ИНЂИЈА 7
13. ОПШТИНА КИКИНДА 1
14. ОПШТИНА КОВАЧИЦА 2
15. ОПШТИНА КОВИН 16
16. ОПШТИНА КУЛА 7
17. ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 24
18. ОПШТИНА ОЏАЦИ 46
19. ОПШТИНА ПАНЧЕВО 6
20. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 1
21. ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 3
22. ОПШТИНА РУМА 1
23. ОПШТИНА СЕНТА 1
24. ОПШТИНА СЕЧАЊ 1
25. ОПШТИНА СОМБОР 8
26. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 9
27. ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА 6
28. ГРАД СУБОТИЦА 15
29. ОПШТИНА ТИТЕЛ 1
30. ОПШТИНА ШИД 11
 УКУПНО: 246