ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД АДМИНИСТРАТИВНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

 ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД АДМИНИСТРАТИВНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА

1. АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА НА БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА БРОЈ 6 У НОВОМ САДУ (Посебни делови објекта) 5
2. АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА НА БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА БРОЈ 10 У НОВОМ САДУ (Посебни делови објекта) 5
3. ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА (зграда суда) У ЖАБЉУ 2
4. ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА (зграда суда) У КУЛИ 1
5. ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА (зграда суда) У НОВОМ САДУ 1
6. ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА (зграда суда) У СОМБОРУ 1
7. ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 1
8. ЗГРАДА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 1
9. ЗГРАДА ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА (Желазничка бр. 6) У НОВОМ САДУ (Посебни делови зграде) 1
  УКУПНО:    18