Завршни рачун 2014.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2014 годину

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014 годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину