Завршни рачун 2013.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2013. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину

Извештај независног овлашћеног ревизора о обављеној екстерној ревизији завршног рачуна са стањем на дан 31. децембар 2013. године