Завршни рачун 2012.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2012. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину

Извештај независног ревизора о обављеној екстерној ревизији завршног рачуна са стањем на дан 31. децембар 2012. године