Завршни рачун 2011.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2011. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину

Извештај независног ревизора о обављеној ревизији завршног рачуна са стањем на дан 31. децембар 2011. године