Завршни рачун 2010.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2010. годину

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину

Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета АП Војводине за 2010. годину