ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Одлуке о додели уговора 2016

2016. годинаНазив јавне набавке
децембарЈавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине
октобарЈавна набавка мале вредности, набавка услуге - израда студије еколошки прихватљиво сузбијање комараца на територији АП Војводине
мајЈавна набавка услуге интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини АП Војводине у 2016. години.
Јавна набавка услуга услуга шестомесечно одржавање сервера типа Racк server Dell (tm) PowerEdge (tm) R710, Microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункцијског уређаја Canon iRC2380i, обликоване по партијама од 1 до 3 и то за партију 1 – услуга одржавање Microsoft софтверске инфраструктуре
Јавна набавка услуга услуга шестомесечно одржавање сервера типа Racк server Dell (tm) PowerEdge (tm) R710, Microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункцијског уређаја Canon iRC2380i, обликоване по партијама од 1 до 3 и то за партију 2 – услуга одржавање сервера и система за архивирање и складиштење података.
Јавна набавка услуга услуга шестомесечно одржавање сервера типа Racк server Dell (tm) PowerEdge (tm) R710, Microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункцијског уређаја Canon iRC2380i, обликоване по партијама од 1 до 3 и то за партију 3 – услуга сервисирање мултифункцијског уређаја по захтеву наручиоца.
априлЈавна набавка услуге шестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине
мартУслуге систематско праћење квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2016. години
Услуга мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2016. години
јануарУслуге оглашавање јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2016. години