ПС за привреду и туризам – Одлуке о додели уговора 2017

2017Назив јавне набавке
октобарОбавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.6./2017
Одлука о додели уговора ЈН 1.2.6./2017
Одлука о додели уговора ЈН 1.2.8./2017
Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.8./2017.
августОдлука о додели уговора JН 122 август 2017(2)Одлука о додели уговора JН 129 август 2017
Обавештење о закљученом уговору ЈН 129 август 2017
мајОбавештење о закљученом уговору JN 121 мај 2017
Обавештење о закљученом уговору ЈН 123 мај 2017
априлОдлука о додели уговора ЈН 121 април 2017
Одлука о додели уговора JN 123 април 2017(3)