Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2018Финансијски план за 2018.

Финансијски план за 2018.- ребаланс
Plan JN za 2018. godinu

Plan JN za 2018. godinu - Izmena
2017финансијски план за 2017.план набавки 2017
2016Финансијски план за 2016.годинуПлан јавних набавки за 2016.годину
2019Финансијски план за 2019.

Финансијски план за 2019. - ребаланс
Plan JN za 2019. godinu - Izmena
2020Финансијски план за 2020.

Финансијски план за 2020. - ребаланс
Plan JN za 2020. godinu