Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2018

2018Назив јавне набавке
децембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - ревизија пројектно-техничке документације за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – стручна литература за 2019. годину – годишња претплата за 2019. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - проширење постојећих функционалности SOPHOS имејл и WEB заштите
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – репетитора дигитално-аналогног сигнала за радио везе као и ручне радио станице
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања система за видео надзор
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања апликативних програма, партије 1-3
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервисирање возила програм Volkswagen
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге комуникације - директан приступ интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - електричне енергије са потпуним снабдевањем за период 2019-2020. године
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - рачунарска опрема – скенери
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова – набавка и уградња противпожарних врата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2019.-31.12.2020. године
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација и адаптација објеката у надлежности Управе - уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова – ремонт лифтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова санацији крова од продора атмосфералија
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АПВ
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – еПарламент-пројектна документација
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – бежична рачунарска мрежа
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда пројекта стабилних инсталација за гашење пожара у архивама
октобарОдлука о измени уговора о јавној набавци радова на уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АПВ
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе 2
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе 1
Одлука о додели уговора о јавној набавци услугe комуникацијe - кабловска и интернет
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – централна рачунарска опрема – сториџ систем
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања рачунарске опреме, партијe 1-3
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - набавка и уградња противпожарних врата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга сателитског надзора возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање серверске опреме
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – храна, пиће и остали материјал за угоститељство
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услугe – продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam backup & Replication
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - рачунарска опрема, партије 1-6
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге продужење лиценце софтвера за виртуелизацију VMWare vSphere и продужење лиценце софтвера за проверу сигурности веб сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner, партијe 1-2
Одлука о јавној набавци услуга – продужење лиценце софтвера за АSA FIREPOWER
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – редундантни приступ Интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценце софтвера за хостовање веб сајтова – cPanel
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – техничког прегледа возила
августОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка портирница
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ситан инвентар за угоститељство
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација мокрих чворова у објектима у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - проширење backup инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге фиксне телефоније
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда пројекта стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање рачунарске мреже
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга виртуелизације телефонске централе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавања УПС уређаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге мобилне телефоније
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – угоститељска опрема
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце за ИП телефонску централу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервисирање возила програм Фиат, Застава и Шкода
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервисирање возила програм Тојота, Мазда и Субару
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - миграције веб сајтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – опрема и ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци - комуникациона активна мрежна опрема - редундантни свич
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ситан угоститељски инвентар, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга сателитског надзора возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - молерско фарбарски радови
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијски ситан инвентар
Oдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - погонско гориво
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – полице за архиву и магацине
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуге осигурања имовине АПВ и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2018.-31.12.2018.године
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – графичке дораде
Одлука о додели уговoра о јавној набавци добара - набaвка клима уређаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ИД картице
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка делова и потрошног материјала за возила, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка сервера, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис скенера и метал детектор капије са отклањањем кварова и заменом делова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда техничке документације функционалног радио система у VHF опсегу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања система за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања апликативног програма - одржавање информационог система материјално-финансијског пословања
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – набавка нерезервисаних поштанских услуга
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање возила, Партија 1 – сервисирање возила програм Опел
Одлука о закључењу оквирог споразума о јавној набавци добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање ИП телефонске централе
Одлука о јавној набавци услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка аутомобила, партије 1-4
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара - набавка намештаја, Партија 1. Канцеларијски намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка намештаја, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – текстилне подне облоге
јануар