ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ 2018.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – ребаланс II

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

Водич кроз буџет АП Војводине за 2018. годину – ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ