ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ 2017.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину