ОДЛУКА О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ 2016.

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину