2016 – ЗАВРШНИ РАЧУН

Презентација Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2016. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину Аутономне покрајине Војводине

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2016. годину
Извештај о извршењу финансијских планова буџетских корисника за 2016. годину
Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији за 2016. годину