2016 – ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Јануар – март

Јануар – јун

Јануар – септембар

Јануар – децембар

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ
Део 1.
Део 2.
Део 3.

Информација о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ