2015 – ЗАВРШНИ РАЧУН

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2015. годину

Образложење Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2015. годину

Обрасци завршног рачуна буџета АП Војводине за 2015. годину

Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину

II део – Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину по програмској структури

Извештај о независног овлашћеног ревизора о обављеној ревизји финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину