Управа за заједничке послове покрајинских органа – УГОВОРИ

Сектор за информационе технологије
Уговори о јавним набавкама 

Датум потписивања

Предмет уговора о јавној набавци

година

месец

датум

 

2014

12

31

ТВ сигнал и интернет
Услуге испоруке ТВ сигнала и приступа интернету – Анекс 26.05.2015.

2015

03

06

Услуга одржавања ИП телефонске централе

2015

04

17

3G линк примопредајни сет

2015

04

17

Софтверски систем за административне регистре

2015

04

17

Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АПВ

2015

05

08

Одржавање система за видео надзор

2015

05

27

Услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације еDocumentus

2015

05

27

Услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације еКонкурси

2015

05

29

Продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos

2015

05

29

Услуга одржавања рачунарске мреже

2015

05

29

Услуга одржавања сториџ система

2015

06

01

Услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације еПисарница

2015

06

02

Услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање информационог система материјално-финансијског пословања

2015

06

04

Услуга одржавања рачунарске опреме

2015

06

05

Услуга одржавања серверске опреме

2015

06

05

Услуга одржавања УПС уређаја

2015

06

08

3G линк примопредајни сет

2015

06

10

Услуга миграције веб сервера на нову платформу

2015

06

10

Услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације еСед

2015

06

10

Опрема за видео надзор

2015

06

22

IP телефонија у згради Скупштине АПВ и Покрајинске владе

2015

06

23

Продужење лиценце Microsoft софтвера

2015

07

01

Услуге мобилне телефоније

2015

07

14

Ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање

2015

07

15

Услуге годишњег одржавања електронске опреме система за електронско гласање у великој сали Скупштине АПВ

2015

07

24

Услуга одржавања PKI инфраструктуре

2015

07

31

Услуга одржавања Vmware Virtual Infrastructure Enterprise окружења

2015

08

31

Централна рачунарска опрема за сториџ систем

2015

08

31

Централна рачунарска опрема за бекап података

2015

09

15

Продужење лиценце софтвера за help- desk MenageEngine ServiceDesk Plus

2015

09

15

Продужење лиценце софтвера за проверу сигурности веб сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner

2015

09

15

Продужење лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежене опреме – Ciscoworks LAN Management

2015

09

22

Продужење лиценце софтвера за виртуализацију Vmware vSphere

2015

09

22

Продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуалних машина – Veeam backup &Replication Enterprise

2015

09

22

Продужење лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја – PRTG Network Monitor

2015

09

28

Резервни делови за рачунарску опрему

2015

09

28

Преносиви рачунари

2015

10

01

Услуга одржавања апликативног програма – одржавање информационог система пословања SW бифе MIS ERP

2015

10

05

Комуникациона активна мрежна опрема

2015

10

28

Услуга поправке рачунарске опреме

2015

11

23

Услуга одржавања Microsoft инфраструктуре

2015

12

01

Директан приступ интернету