Управа за капитална улагања АПВ – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања АП Војводине

Измене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања АП Војводине

Измене правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за капитална улагања АП Војводине

 

 

НОВА ШЕМА У СКЛАДУ СА ПРВОМ ИЗМЕНОМ