Управа за капитална улагања АПВ – Одлуке о додели средстава

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе – бр. 136-401-1429/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – бр. 136-401-914/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – бр. 136-401-3443/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите – бр. 136-401-4427/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите животне средине – бр. 136-401-4424/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода – бр. 136-401-518/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите вода – бр. 136-401-1432/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта – бр.136-401-2565/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта – бр. 136-401-1476/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре – бр. 136-401-519/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре -бр. 136-401-1465/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области саобраћајне инфраструктуре – бр. 136-401-4542/2015-02/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања, ученичког и студентског стандарда – бр. 136-401-2062/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и економског развоја – бр.136-401-2063/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и економског развоја – бр. 136-401-4422/2015-01/2
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности – бр. 136-401-2565/2015-01/2