Управа за капитална улагања АПВ – Одлуке о додели средстава 2016

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите број 136-401-687/2016-01/2

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-1958/2016-01/8

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-1959/2016-01/6

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите 136-401-3891/2016-01/11 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре 136-401-3854/2016-01/10

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области комуналне хидротехнике 136-401-3851/2016-01/10

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја 136-401-1958/2016-01/11

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе 136-401-1958/2016-01/10

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области образовања и васпитања 136-401-3857/2016-01/11