Управа за капитална улагања АПВ – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2017Финансијски план за 2017. годину
2016Финансијски план за 2016. годинуИзвештај о извршењу од 01.01. до 31.12.2016. годинеПлан јавних набавки за 2016. годину
2015Финансијски план за 2015. годинуИзвештај о реализацији буџета за 2015. годину