Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате по уговору
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

Одлуке о додели средстава

Званична интернет презентација: http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs