Управа за заједничке послове покрајинских органа – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2019Финансијски план 2019.Извештај о извршењу од 01.01.2019. до 31.07.2019.План набавки 2019.I квартал 2019.
2018Финансијски план 2018.Извештај о извршењу од 01.01.2018. до 31.12.2018.План набавки 2018.IV квартал 2018.
III квартал 2018.
II квартал 2018.
I квартал 2018.
2017Финансијски план 2017.Извештај о извршењу од 01.01.2017. до 31.12.2017.
План набавки 2017.IV квартал 2017.
III квартал 2017.
II квартал 2017.
I квартал 2017.
2016Финансијски план 2016.
Извештај о извршењу од 01.01.2016. до 31.12.2016.План набавки 2016.III квартал 2016.