Управа за заједничке послове покрајинских органа – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2022Финансијски план 2022.Извештај о извршењу од 01.01.2022. до 31.08.2022.Измена плана набавки за 2022. годину број 3.
Измена плана набавки за 2022. годину број 2.
Измена плана набавки за 2022. годину број 1.
План јавних набавки за 2022. годину
2021Финансијски план 2021.
Извештај о извршењу од 01.01.2021. до 31.12.2021.Измена плана набавки за 2021. годину број 9.
Измена плана набавки за 2021. годину број 8.
Измена плана набавки за 2021. годину број 7.
Измена плана набавки за 2021. годину број 6.
Измена плана набавки за 2021. годину број 5.
Измена плана набавки за 2021. годину број 4.
Измена плана набавки за 2021. годину број 3.
Измена плана набавки за 2021. годину број 2.
Измена плана набавки за 2021. годину број 1.
План јавних набавки за 2021. годину
I квартал 2021.
2020Финансијски план 2020.Извештај о извршењу од 01.01.2020. до 31.12.2020.Измена и допуна плана набавки за 2020. годину број 1
Усклађен План јавних набавки за 2020. годину са Законом о јавним набавкама
План набавки 2020.
IV квартал 2020.
III квартал 2020.
II квартал 2020.
I квартал 2020.
2019Измене и допуне финансијског плана 2019.
Финансијски план 2019.
Извештај о извршењу од 01.01.2019. до 31.12.2019.
План набавки 2019.IV квартал 2019.
III квартал 2019.
II квартал 2019.
I квартал 2019.
2018Финансијски план 2018.Извештај о извршењу од 01.01.2018. до 31.12.2018.План набавки 2018.IV квартал 2018.
III квартал 2018.
II квартал 2018.
I квартал 2018.
2017Финансијски план 2017.Извештај о извршењу од 01.01.2017. до 31.12.2017.
План набавки 2017.IV квартал 2017.
III квартал 2017.
II квартал 2017.
I квартал 2017.
2016Финансијски план 2016.
Извештај о извршењу од 01.01.2016. до 31.12.2016.План набавки 2016.III квартал 2016.