Управа за заједничке послове покрајинских органа – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2021Финансијски план 2021.
Извештај о извршењу од 01.01.2021. до 31.01.2021.
2020Финансијски план 2020.Извештај о извршењу од 01.01.2020. до 31.12.2020.Измена и допуна плана набавки за 2020. годину број 1
Усклађен План јавних набавки за 2020. годину са Законом о јавним набавкама
План набавки 2020.
III квартал 2020.
II квартал 2020.
I квартал 2020.
2019Измене и допуне финансијског плана 2019.
Финансијски план 2019.
Извештај о извршењу од 01.01.2019. до 31.12.2019.
План набавки 2019.IV квартал 2019.
III квартал 2019.
II квартал 2019.
I квартал 2019.
2018Финансијски план 2018.Извештај о извршењу од 01.01.2018. до 31.12.2018.План набавки 2018.IV квартал 2018.
III квартал 2018.
II квартал 2018.
I квартал 2018.
2017Финансијски план 2017.Извештај о извршењу од 01.01.2017. до 31.12.2017.
План набавки 2017.IV квартал 2017.
III квартал 2017.
II квартал 2017.
I квартал 2017.
2016Финансијски план 2016.
Извештај о извршењу од 01.01.2016. до 31.12.2016.План набавки 2016.III квартал 2016.